• Primăria Municipiului Slobozia
 • Centrul Comunitar al Persoanelor in Varsta din Municipiul Slobozia
 • Centrul Multifunctional Bora

Protectia Copilului

Prestatii sociale pentru copiii și familiile aflate in dificultate.

Protectia Persoanelor Vârstnice

Servicii oferite prin Centrul Comunitar al Persoanelor Varstnice

Protectia Persoanelor cu Handicap

Acordam sprijin persoanelor cu dizabilitati fizice, mentale sau senzoriale.

Protectia Persoanelor fara Adapost

Oferim sprijin temporar sau nelimitat persoanelor aflate in dificultate.

Protectia Familiilor cu Venituri Mici

Sprijinim familiile ale caror venituri sunt sub minimul legal.

 

 

 • ANUNȚ din 01.11.2023 - Informatii cu privire la acordarea venitului minim de incluziune (VMI) 

  Directia de Asistenta Sociala

  ANUNT 01.11.2023

  Direcţia de Asistenţă Socială cu sediul în Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr.1, informeaza cu privinta la  :

   

  Cadru legislativ

   

  Venitul minim de incluziune reprezintă sprijinul financiar acordat de stat pentru a asigura un nivel minim de trai și pentru a preveni riscul sărăciei în rândul copiilor, stimulându-le participarea în sistemul de educație. Acest venit minim se compune din următoarele categorii de ajutoare financiare:

  1. **Ajutor de incluziune:** Este un ajutor financiar acordat familiilor cu venituri sub nivelul de 275 lei pe lună sau 400 lei pe lună în cazul unei persoane singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani. Acest ajutor este destinat pentru a asigura necesitățile zilnice de viață ale beneficiarilor.

  2. **Ajutor pentru familia cu copii:** Este un ajutor financiar acordat familiilor cu venituri sub nivelul de 700 lei pe lună, care au în întreținere unul sau mai mulți copii cu vârsta de până la 18 ani. Scopul acestui ajutor este de a preveni riscul de sărăcie al copiilor și de a stimula participarea lor în sistemul de educație.

   Conform articolului 96 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, începând cu data de 1 ianuarie 2024, următoarele legi sunt abrogate:

  1. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

  2. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.

   Dreptul la ajutor social și la alocația pentru susținerea familiei va înceta de drept la data de 31 decembrie 2023, în conformitate cu prevederile legale.

   Pentru a solicita venitul minim de incluziune, care înlocuiește ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei, persoanele interesate trebuie să depună cererile și documentele justificative cu 60 de zile înainte de data de 1 ianuarie 2024, adică în cursul lunilor noiembrie și decembrie 2023, la sediul Direcției de Asistență Socială din Slobozia.

   

  DOCUMENTE ATASATE

 •  ANUNȚ din 12.10.2023 - ajutor pentru incalzirea locuintei 

  Directia de Asistenta Sociala

  ANUNT 12.10.2023

  Direcţia de Asistenţă Socială cu sediul în Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr.1, informeaza cu privinta la  :

  Începând cu 16.10.2023, familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condițiile prevăzute în Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu completările și modificările ulterioare, depun individual   cererile şi declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale/energie electrică/combustibil lichid sau solid și a suplimentului pentru energie, la sediul Direcției de Asistență Socială din Municipiul Slobozia, Str. Alexandru Odobescu nr.1, de luni până joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, sau online la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

   

   Pentru mai multe detalii accesati https://dasil.ro/social - sectiunea : Ajutorul pentru incalzirea locuintei

  DOCUMENTE ATASATE

 •  ANUNȚ din 25.07.2023 - anunt de publicitate 

  Directia de Asistenta Sociala

  ANUNT 25.07.2023

  Direcţia de Asistenţă Socială cu sediul în Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr.1, informeaza cu privinta la  :

   

  Directia de Asistenta Sociala Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Alexandru Odobescu nr. 1, telefon +40 243 235 747, fax +40 243 235 747, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,vă invită să depuneți ofertă la achiziția descrisă în cele ce urmează:

  1. Obiectul achiziției: ,,Servicii de pază, obiectivului Adapost de Noapte Bora”, situat în Bora, Strada Papadiei, nr.6, Județul Ialomita”, conform Caietului de sarcini;

   

       Pentru mai multe detalii accesati linku-rile de mai jos.

       Documentatie completa : 

 •  ANUNȚ din 22.06.2023 - anunt de selectie partener 

  Directia de Asistenta Sociala

  ANUNT 22.06.2023

  Direcţia de Asistenţă Socială cu sediul în Slobozia, strada Alexandru Odobescu nr.1, informeaza cu privinta la  :

   

  Direcția de Asistență Socială Slobozia cu sediul în str. Alexandru Odobescu, nr. 1, Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa, cod postal 920023, România, telefon/fax: 0243235747, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și implementării/depunerii cererilor de finanțare aferente înființării și operaționalizării CENTRULUI  DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE - Slobozia, ce urmează a fi depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice.

   

  În conformitate cu prevederile:

  • OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
  • HG nr.209/20222 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
  • Strategia națională privind îngrijirea de lungă durată și îmbărânire activă pentru perioada 2023 – 2030
  • Legea nr. 335 / 13.12.2022 pentru modificarea legii nr. 17 / 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
  • Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice

   

       Pentru mai multe detalii accesati linku-rile de mai jos.

       Documentatie completa :